de Mentale Bouwmarkt

workshops voor nieuwe idee├źn, inzichten en besluiten

Besluitvorming

Voordat er tot actie kan worden overgegaan, zal uit de verschillende opties een keuze gemaakt moeten worden. Het is hierbij belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en achter de keuze gaat staan.

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden waarbij wij kunnen helpen:

Stemmen
Deelnemers één stem uitbrengen, of
Deelnemers mogen meerdere stemmen uitbrengen

Prioriteiten bepalen
Wat kunnen we nu doen, wat kan later?
Wat is belangrijk en/of urgent?
Welke volgorde hanteren we?

Groepsdiscussie/consensus

Hoe gaan we samen de beslissing nemen?
Wat zijn de belemmeringen op dit moment?
Onder welke voorwaarden gaan we akkoord?

Vaak kan er na de keuze tot actie overgegaan worden, maar soms is een stapje terug naar begrijpen of bedenken nodig.